Ağız, diş ve çene bölgesindeki hastalıkların klinik ve radyolojik muayene ile tanısının konulduğu, ilaçlar ve cerrahi yöntemler kullanılarak tedavilerinin yapıldığı diş hekimliği dalıdır.

Kapsadığı alanlar;

  • Diş çekimleri,Gömülü Diş Çekimleri
  • 20 Yaş Dişi Çekimleri
  • Çene Hastalıkları Tedavileri
  • Diş Köklerinde Oluşan Kist Tedavileri
  • Kemik Tozu
  • Kemik Grefti

olarak sayılabilir.